Sunday, October 9, 2011

Mendidik anak mengikut cara Luqman al-Hakim


Perkara yang diberikan penekanan oleh Luqman al-Hakim dalam mendidik anak-anaknya :

 1. Jangan syirik kepada Allah
 2. Hendaklah bersyukur kepada Allah
 3. Mengenang jasa ibu bapa
 4. mencegah anak taat kepada ibu bapa yang menyuruh ke arah maksiat
 5. mengikut jalan orang yang beriman jangan mengikuti orang yang dilaknati Allah
 6. mengambil berat urusan hari qiamat,qadha dan qadar serta pembalasan
 7. meneangkan tentang pengetahuan Allah yang sempurna melebihi manusia
 8. menyuruh anak mengerjakan solat
 9. menyuruh anak melakukan amal makruf nahi munkar
 10. bersabar menerima musibah sesuatu yang tidak disukai
 11. Jangan sombong diri
 12. Jangan berjalan dengan so,mong dan angkuh di bumi Allah
 13. Besederhana ketika berjalan,tidak terlalu lembab atau cepat
 14. Merendahkan suara apabila bercakap

No comments:

Post a Comment